Školenie pre Volkswagen v Bratislave

06.06.2016 12:44

V dňoch 30-31.mája 2016 a 2-3.júna 2016 bolo v rámci našich externých služieb v spoluprácii s firmou ABP Management, s.r.o. realizované školenie zamestnancov spoločnosti Volkswagen Slovakia a.s. Vyškolili sme ich v rámci školiaceho modulu QUA-12 (Metódy a nástroje riešenia problémov) z ponuky firmy ABP Management, s.r.o. Radi v budúcnosti v rámci uvedenej spolupráce poskytneme rovnakú službu aj vo Vašej firme. Metódy a nástroje riešenia problémov majú široké uplatnenie v pracovnom i súkromnom živote. Neváhajte nás kontaktovať a pomôžeme pri riešení problémov aj u Vás. Problémy je nutné chápať nie ako komplikáciu, ale ako príležitosť pre Vaše napredovanie.

Späť