Spolupráca s PSA Groupe- podpora dodávateľov

02.09.2016 10:24

Od mesiaca júl 2016 sme v permanentnom nasadení v rámci podpory dodavateľskej siete spoločnosti PSA Groupe. Naša práca pozostáva z aktívnej práce v teréne priamo u dodavateľov dieľov pre rôzne výrobné závody PSA. Pôsobíme u nich počas krátkych misií, kedy vykonávame audity kvality, procesov, testovanie výkonnosti a celkovú pripravenosť na sériovú výrobu. Hlavnou náplňou našej práce je podpora a pomoc pri zvládnutí náročných úloh vyplývajúcich z požiadaviek tohto odvetvia priemyslu.

Späť