Spolupráca s PSA Groupe

11.07.2016 17:14

Aktuálne sme dlhodobo zapojení do spolupráce s firmou ABP Management, s.r.o. Pre spoločnosť PSA Groupe poskytujeme odborné služby pri podpore a rozvoji v rámci ich dodávateľskej siete výrobcov dielov pre výrobu automobilov vo všetkých závodoch skupiny. Odborne je tento proces dodávaných služieb známy ako SD Site- Supplier Development Site, teda rozvoj dodávateľov priamo v konkrétnom výrobnom závode. V skratke sa jedná o proces interných auditov kvality, výrobných kapacít, vývoja, ako aj podpory v oblasti manažmentu a rozvoja zamestnancov. 

Späť