Ponuka

Pour Success en Business...

Servis PSB Vám prináša to, čo ste hľadali => špecializovanú ponuku školení, konzultácií, mentoringu a koučingu so zreteľom na ich funkčnosť, užitočnosť a spokojnosť Vás i Vašich zákazníkov. A nezostávame iba pri tom.


ŠKOLENIA

Ponuka školení sa priebežne aktualizuje a nie je ich príliš veľa. Aktuálne rovných 10. Naším hlavným cieľom je kvalita, nie kvantita. Zameriavame sa na školenia, ktoré sú netradičné svojou účinnosťou. Ich absolvovaním začnete vidieť svet inak. Budete sa učiť ľahko a rýchlo. Bude to pre Vás zábava  a zmení Vám to život. Natrvalo!

Katalóg školení                                                                                          Cenník


KONZULTÁCIE

Konzultácie sú pre Vás nápomocné v prípade, že potrebujete nezávislý pohľad zvonku, chcete získať odstup od vašich problémov a vidieť ich komplexne. Pomôžeme identifikovať slabiny systému a navrhneme možné varianty riešení. Pochopíte ako určovať priority a Vaše záležitosti budú napredovať lepšie, efektívnejšie. Skokovo!

Detaily konzultácii                                                                                    Cenník 


MENTORING

Mentoring je veľmi špeciálna služba, ktorú poskytujeme iba nami vybraným jednotlivcom. Dôležitou ingredienciou tejto činnosti je osobitý, jedinečný a personálny súzvuk osobností. Každý skutočne úspešný človek potrebuje (zväčša má) svojho mentora. Buďte mladí so skúsenosťami starcov. Profitabilne!

Detaily mentoringu                            *Služba je bezplatná, respektíve podlieha špecifickému ohodnoteniu. 


KOUČING

Ponuka koučingu je adaptovaná na potreby potencionálnych zákazníkov. V rámci ponuky je nasmerovaná predovšetkým k úspešnému riadeniu "projektu". Aplikáciou overených metód riadenia Vám pomôžeme dostať projekt pod kontrolu a ušetriť zdroje. Ukončenie projektu načas sa pre Vás stane samozrejmosťou. Účelne, efektívne, správne!

Detaily koučingu                                                                                        Cenník