Služby

Ponuka našich služieb je svojou šírkou pomerne rozsiahlá a preto dúfame, že si nájdete ten svoj sektor, v ktorom bude pre nás česť s Vami spolupracovať. Veľký rozsah našej ponuky neznamená, že robíme toho veľa a nič poriadne. Práve naopak, všetko, čo ponúkame, sme schopní robiť tak precizne a presne, že Vám to občas bude možno až nepríjemné... No témy na zozname nižšie nepoznajú kompromisy.

Inžinierska činnosť

Ponúkame naše konštruktérske a technologické znalosti z oblasti strojárenskej výroby, tvorby 2D dokumentácie, 3D modelov a zariadení, návrhy a výpočty strojov a zariadení, tvorbu ostatnej sprievodnej dokumentácie (návody, uživateľské príručky, atď.)

Ponúkame naše organizačné a koordinačné schopnosti pri tvorbe krátkodobých a dlhodobých strategických vízií, pri prípravách a riadení projektov, pri zavádzaní progresívnych metód práce v sériovej, ale aj kusovej výrobe, pri štandardizácii pracovných postov, pri spracovávaní podnikateľských zámerov atď.

Školenia a semináre

Ponúkame naše školiace schopnosti pre rozšírenie vedomostí Vás a Vašich zamestnancov. Vieme pomôct predovšetkým v oblasti problematiky spojenej so špecifikami sériovej výroby, organizácie pracovných postov, progresívnych metód riešení opakujucích sa problémov atď. Vieme zabezpečiť aj zážitkové programy a semináre spojené s outdoorovými aktivitami.